ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εκτύπωση
Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2009 02:23
Ψηφίστηκε στις 20 /01/09 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με συντριπτική πλειοψηφία (44 υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή) η γνωμοδότηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Δημητρακόπουλου, σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη γνωμοδότηση αυτή ο κ. Δημητρακόπουλος υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης συνεκτικής και αποτελεσματικής κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια, αναφέρεται ρητά στις συμφωνίες Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας για τον αγωγό φυσικού αερίου ITGI, και σημειώνει τη σημασία σχεδίων "...όπως ο αγωγός που θα διασχίσει τη Σαχάρα, ο South Stream" και ο αγωγός Nabucco που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία ο κ. Δημητρακόπουλος τονίζει:...
" ... τη σημασία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας για τη σύναψη νέας συμφωνίας η οποία θα αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του 1997• είναι της άποψης ότι οι διατάξεις που αφορούν την ενέργεια πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της νέας συμφωνίας προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω βελτιώσεις σε διάφορους τομείς των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας• για το λόγο αυτό, ζητεί να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό νομικά δεσμευτικές διατάξεις για τη ρύθμιση της αλληλεξάρτησης στον τομέα της ενέργειας".
Ενώ σε άλλο σημείο της γνωμοδότησής του θεωρεί "ότι οι σχέσεις και οι εταιρικές σχέσεις με τους βασικούς προμηθευτές ενέργειας, τις χώρες διαμετακόμισης και τις καταναλώτριες χώρες είναι σημαντικές και πρέπει να εμβαθυνθούν• τονίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και βαθύτεροι και νομικά δεσμευτικοί δεσμοί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών παραγωγής και διαμετακόμισης• ζητεί την ανάπτυξη και έγκριση πολιτικών και συγκεκριμένων δράσεων προς τον σκοπό αυτό" και ζητεί "να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν σε συμφωνίες με χώρες παραγωγούς εκτός Ευρώπης διατάξεις νέας γενιάς που θα αφορούν την "ενεργειακή αλληλεξάρτηση" και θα καλύπτουν θέματα όπως επενδύσεις, ανάπτυξη υποδομής, πρόσβαση σε αγορές, διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά και στις πολιτικές δράσεις, συμφωνίες διαμετακόμισης και διατάξεις διευθέτησης διαφορών".
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο κ. Δημητρακόπουλος αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ευχαρίστησε τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων που συνέβαλαν στην ψήφιση της γνωμοδότησής του και υπογράμμισε τη σημασία μίας Κοινής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής.