ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η Ε.Ε.ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ FYROM & ΑΛΒΑΝΙΑ Εκτύπωση
Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2008 01:41
«Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η αρμόδια για να αποφασίσει εάν θα παράγει ή όχι πυρηνική ενέργεια είναι η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια είναι καταλλήλως διασφαλισμένη» απαντά ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος κ. Όλι Ρεν, στην ερώτηση της κυρίας Ποδηματά...
Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητούσε με την ερώτησή της να πληροφορηθεί με ποιό τρόπο ελέγχεται η τήρηση των Προδιαγραφών Ασφαλείας στην κατασκευή των πυρηνικών εργοστασίων που εξήγγειλαν πρόσφατα δυο υποψήφιες για ένταξη χώρες (Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και μια χώρα (Αλβανία) που διατηρεί καθεστώς Σύνδεσης και Σταθεροποίησης με την ΕΕ, λόγω των επιπτώσεων στους ίδιους τους πολίτες των χωρών αυτών αλλά και σε γειτονικές χώρες όπως η Ελλάδα.
Στην απάντησή του, ο κ. Ρεν επισημαίνει ότι « κατά τη διάρκεια σχετικών επαφών με τις ενδιαφερόμενες χώρες, η Επιτροπή επεσήμανε επανειλημμένα το ενδιαφέρον της να της χορηγούνται διεξοδικές πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια των χωρών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας», τονίζει ότι «σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πρέπει φυσικά να τηρείται το απαιτούμενο επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας» και υπογραμμίζει ότι «είναι διαθέσιμη να παράσχει τις απαιτούμενες συμβουλές και βοήθεια».
«Από την απάντηση του κ. Ρεν προκύπτει ότι η Επιτροπή περιορίζεται σε συστάσεις και ευχολόγια, τα οποία ασφαλώς δεν είναι αρκετά για να αισθάνονται οι πολίτες των γειτονικών χωρών αλλά και οι έλληνες πολίτες ότι όντως τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για την περίπτωση ατυχήματος όσο και για το μείζον θέμα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων. Τα ερώτημα είναι τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, εντός κι εκτός της ΕΕ, για να καλύψει αυτό το κενό», δήλωσε σχετικά η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Το πλήρες κείμενο της απάντησης του αρμοδίου για τη διεύρυνση Επιτρόπου στην ερώτηση της κυρίας Ποδηματά έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η αρμόδια για να αποφασίσει εάν θα παράγει ή όχι πυρηνική ενέργεια είναι η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια είναι καταλλήλως διασφαλισμένη.
Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα της χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τη διεθνή ορθή πρακτική και τις συμβάσεις.
Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση, το υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας αποτελούσε σημαντικό όρο.
Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει επιπλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (και τα κράτη μέλη) προσχώρησε σε ορισμένες διεθνείς συμβάσεις ασφάλειας οι οποίες ορίζουν τα ελάχιστα όρια ασφαλείας σ’αυτόν τον τομέα.
Βάσει των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια σχετικών επαφών με τις ενδιαφερόμενες χώρες, η Επιτροπή επεσήμανε επανειλημμένα το ενδιαφέρον της να της χορηγούνται διεξοδικές πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια των χωρών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή τόνισε ότι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πρέπει φυσικά να τηρείται το απαιτούμενο επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας. Επιπλέον, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι διαθέσιμη να παράσχει τις απαιτούμενες συμβουλές και βοήθεια».