ΤΟ ΕΥΡ/ΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Εκτύπωση
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2008 01:29
Ψηφίσθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, η έκθεση Kurt Lechner, σχετικά με το θέμα της καταναλωτικής πίστης/δανείων και πιστωτικών καρτών. Με την έκθεση αυτή καλείται το Συμβούλιο σε διαδικασία συνδιαλλαγής, ώστε να ρυθμίσει οριστικά ένα θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο κοινοβουλευτικών διαπραγματεύσεων εδώ και έξι χρόνια. Βασικός στόχος της οδηγίας της Επιτροπής είναι η επίτευξη ενιαίας αγοράς για τα καταναλωτικά δάνεια στην ΕΕ... Οι βασικότερες ρυθμίσεις που επιτυγχάνονται με την έκθεση του Κοινοβουλίου είναι:
η αναφορά σε δάνεια άξιας από 200-75.000 ευρώ. Για δάνεια άνω των 75.000 ευρώ τα κράτη-μέλη διατηρούν ή θεσπίζουν δικές του ρυθμίσεις.
η λήψη, εκ μέρους του δανειολήπτη, σαφών πληροφοριών τόσο πριν από την υπογραφή για την λήψη του δάνειου όσο και κατά την διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου, ώστε, ως καταναλωτής, να γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Τέτοιες πληροφορίες είναι το ύψος της δόσης, το ποσόν που έχει ήδη αποπληρωθεί, το οφειλόμενο ποσό, καθώς και το ετήσιο επιτόκιο.
ο καθορισμός, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, του ύψους της αποζημίωσης που λαμβάνει ο πιστωτής καθώς και ο τρόπος καταβολής των δόσεων. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το 1% του οφειλομένου ποσού, όταν ο χρόνος αποπληρωμής ξεπερνά το ένα έτος. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος του ενός έτους, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του οφειλομένου ποσού.
η δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη από την σύμβαση πίστωσης μέσα σε 14 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.
Σε περίπτωση επείγουσας δανειοδότησης, το διάστημα υπαναχώρησης μειώνεται σε τρεις ημέρες.
Αναφερόμενος στη σημερινή ψήφιση της εν λόγω έκθεσης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μανώλης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του ευρωπαίου καταναλωτή, αποφασίζοντας ρυθμίσεις για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών.
Η απόφαση που ελήφθη είναι προϊόν συμβιβασμού αλλά ενισχύεται πλέον ο ρόλος του Κοινοβουλίου, το οποίο στέλνει το μήνυμα στο Συμβούλιο ώστε να προβούν από κοινού στη λήψη μιας νέας απόφασης, με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται, εισάγονται κανόνες οι όποιοι ήταν αρκετά ασαφείς στη χώρα μας και γίνεται ξεκάθαρο το πεδίο συνεργασίας τραπεζών-δανειοληπτών. Πρόκειται για ένα πρώτο σημαντικό βήμα και για αυτό εκφράζουμε την ικανοποίηση μας".
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2008 01:39