ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΑΜΕΑ. ΣΤΟΥΣ ΥΠ.ΕΣ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εκτύπωση
Δευτέρα, 02 Ιούνιος 2008 00:29
Με επιστολή της στους Υπουργούς Εσωτερικών, Απασχόλησης και Υγείας, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, η Ε.Σ.Α.μεΑ, ως επίσημος εκπρόσωπος του αναπηρικού κινήματος της χώρας, μεταφέρει την αγωνία και την απαίτηση όλων των ατόμων με αναπηρία για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. της χώρας, των οποίων η παράταση χρηματοδότησής τους λήγει στις 31/8/2008...
Όπως τονίζεται στην επιστολή, τα άτομα με αναπηρία, ως αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών τωνκοινωνικώνπρογραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ», «ΚΗΦΗ», «ΚΔΑΠ-ΑμεΑ», εξαρτώνται άμεσα από αυτές τις υπηρεσίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνομοσπονδία επεσήμανε ότι η απαράδεκτη και συνεχής υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών χρήζει άμεσης λήψης μέτρων από τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Η Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα:
1. Στην άμεση υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα ρυθμίζεται η παράταση της χρηματοδότησης και συνεπώς της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. της χώρας μέχρι την οριστική τακτοποίηση του θέματος.
2. Διασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης με την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 των κοινωνικών αυτών δομών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτές.
3. Σύσταση ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω κοινωνικών δομών σε όλη τη χώρα.
4. Επαρκή στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό και συνεχής επιμόρφωσή τους για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας μέσω ενός συστήματος διαφανών προσλήψεων.
5. Επέκταση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες με αναπηρία.
6. Αξιολόγηση της λειτουργίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών αυτών δομών, για αυτό προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των τριών συναρμοδίων Υπουργείων, της ΚΕΔΚΕ, των εργαζομένων σε αυτές τις δομές και της ΕΣΑμεΑ.
Τέλος κάλεσε την ΚΕΔΚΕ και τις ηγεσίες όλων των Δήμων, που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα, να κινητοποιηθούν ανάλογα, τονίζοντας ότι το αναπηρικό κίνημα της χώρας, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές καθώς επίσης και με τους ωφελούμενους, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, θα αγωνιστεί για την προστασία και την αναβάθμιση αυτών των δομών και υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.ΑμεΑ, κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937 157193