ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑμΕΑ Εκτύπωση
Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2008 04:39
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Καταστατικό Συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο έλαβε χώρα στις 2 Φεβρουαρίου 2008 στην Αθήνα. Το νέο Καταστατικό που ψηφίστηκε, φέρνει νέα πνοή στη Συνομοσπονδία, καθώς και νέα ώθηση στους αγώνες του αναπηρικού κινήματος για τη διεκδίκηση της διασφάλισης των αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία... Το νέο Καταστατικό, επιφέρει πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές, τόσο στους σκοπούς και τους στόχους, όσο και στη λειτουργία της Συνομοσπονδίας, θέτοντας τις βάσεις μιας οργάνωσης πιο λειτουργικής, πιο βιώσιμης, πιο συμμετοχικής και πιο ανοιχτής.
Ανάμεσα στους στόχους που θέτει το νέο Καταστατικό ξεχωρίζουν:
*Η προώθηση, η διάδοση και η εμπέδωση στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία και σε όλους τους θεσμούς της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας
*Η προάσπιση των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ομάδων ατόμων με αναπηρία (οι Νέοι με Αναπηρία, οι Γυναίκες με Αναπηρία, οι Μητέρες των Ατόμων με Βαριά Αναπηρία, τα ¶τομα με Βαριά Αναπηρία, καθώς επίσης και οι Μετανάστες με Αναπηρία)
*Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής
*Η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. από το ελληνικό κράτος.
*Η συνεργασία για την ενδυνάμωση των Αναπηρικών Κινημάτων στη Βαλκανική Χερσόνησο, στη Μεσόγειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς.
*Η συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά ιδιαίτερα με τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων.
*Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές που εκπονούνται και εφαρμόζονται από την ελληνική Πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
*Η ανάπτυξη και η βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Πρόνοιας και η διασφάλιση του Δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους. BR>Σε πρακτικό επίπεδο, στην ευόδωση των προαναφερθέντων στόχων συμβάλλουν τα μέγιστα, τόσο η διεύρυνση της συμμετοχής στα κεντρικά καταστατικά όργανα της Συνομοσπονδίας, όσο και η θέσπιση νέων οργάνων, που δύνανται να ενισχύσουν στο μέγιστο βαθμό τους αγώνες της διεκδίκησης των πάγιων αιτημάτων του εθνικού αναπηρικού κινήματος.
Συγκεκριμένα:
* Διευρύνεται η συμμετοχή στην Εκτελεστική Γραμματεία (σε 15 από 11 μέλη) και στο Γενικό Συμβούλιο (σε 49 από 33 μέλη) της Ε.ΣΑμεΑ.
* Στα καταστατικά όργανα της Συνομοσπονδίας προστίθεται η Εθνική Συνδιάσκεψη, η αρμόδια για τον απολογισμό δράσης του Γενικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη περίοδο, τον προγραμματισμό της δράσης αυτού για την επόμενη περίοδο μέχρι το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, καθώς και θέματα μείζονος ενδιαφέροντος του αναπηρικού κινήματος.
* Δημιουργούνται τρεις νέες Επιτροπές, για τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ατόμων με αναπηρία: α) Επιτροπή Γυναικών με Αναπηρία και Μητέρων Ατόμων με Αναπηρία, β) Επιτροπή Αυτο-έκφρασης, γ) Επιτροπή Νέων με Αναπηρία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.ΑμεΑ. κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε σχετικά: «Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και το εθνικό αναπηρικό κίνημα εισέρχονται σε μια νέα εποχή, με βασική αρχή και γνώμονα την ενίσχυση της συμμετοχής των πλέον ευάλωτων ομάδων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και της Περιφέρειας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να είναι εφικτή η διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία ανεξαιρέτως.
Ευχή και κεντρικός μας στόχος από τούδε και στο εξής είναι η νέα πνοή που φέρνει το ψηφισθέν Καταστατικό, να εμφυσηθεί σε κάθε έκφανση του αδιάκοπου αγώνα μας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία, για την άρση των στερεοτύπων και του όποιου αποκλεισμού βιώνουν, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς».
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193