ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ν.Ε. ΧΙΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2005 14:03
Η σύλληψη και παραπομπή σε δίκη των μελών της Επιτροπής αλληλεγγύης των προσφύγων, οι οποίοι νόμιμα & ειρηνικά εκθέτουν τις απόψεις τους... μας προκαλούν ερωτηματικά μήπως αναβιώνει το παλιό κράτος της ΔΕΞΙΑΣ και Η τρομοκρατία κατά των πολιτών που ασκούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων. Αν τέτοιες κρατικές ενέργειες είναι προπομπός του ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, καθίσταται περισσότερο αναγκαίο οι πολίτες να διαδηλώσουν εναντίον του και να καταδικάσουν τέτοιες ενέργειες και πρακτικές των τοπικών αρχών. Καλούμε τους πολίτες της Χίου να συμπαρασταθούν στα δικαστήρια της Χίου στους δικαζόμενους αγωνιστές σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Χίος 27-4-05 Η Ν.Ε. Χίου του ΣΥΝ.