Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού τμήματος Αρμόλια-Βέσσα-Λιθί-Σιδηρούντα-Κατάβαση» Εκτύπωση
Πέμπτη, 01 Ιούνιος 2017 11:43

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κάνει γνωστό ότι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση

οδικού τμήματος Αρμόλια-Βέσσα-Λιθί-Σιδηρούντα-Κατάβαση» είναι η 9η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Τυχόν νέοι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν οικονομικές προσφορές

από το Γραφείο της ΔΤΕ ΠΕ Χίου (Πολυτεχνείου 1-1ος Όροφος) μέχρι την 06/06/2017.

Τα προηγούμενα ληφθέντα έντυπα των οικονομικών προσφορών ισχύουν.-

Τα Συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

(www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi)